MAZUMA, s.r.o.
Copyright © 2015 by MAZUMA, s.r.o. ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@mazuma.sk
Rustaveliho 8
831 06 Bratislava
Slovensko
Sme kvalita nie kvantita
Mzdy a personalistika
Výpočet miezd zostavujeme podľa platných právnych noriem a predpisov.
Spracovanie miezd obsahuje:
➣   prevzatie podkladov
➣   evidencia dochádzky a výpočet miezd
➣   vypracovanie mesačných výkazov poistného
➣   vedenie mzdových listov
➣   rekapitulácia miezd - podklad pre účtovníctvo
➣   príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, ...
➣   vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
➣   ročné zúčtovanie preddavkov na daň
➣   prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
➣   prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa)

Vyhotovujeme:
➣   pracovné zmluvy
➣   dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Vypracovávame:
➣   evidenčné listy dôchodkového poistenia
➣   zápočtové listy
➣   potvrdenia o príjme
➣   potvrdenia o zamestnaní
➣   a iné