MAZUMA, s.r.o.
Copyright © 2015 by MAZUMA, s.r.o. ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@mazuma.sk
Rustaveliho 8
831 06 Bratislava
Slovensko
Sme kvalita nie kvantita
Ekonomická oblasť
účtovné poradenstvo
ekonomicko -organizačné poradenstvo
daňové poredenstvo
odborný dozor nad výkonom účtovných a daňových prác
Oblasť pre informačné technológie
poradenstvo pri novej koncepcii informačných systémov - tvorba business case
poradenstvo pri vývoji aplikácii
poradenstvo pri verejnom obstarávani IT
konzultácie pre špecializované IS - zdravotnícke zariadenia, lekári, účtovníci
poradenstvo pri využívaní zaručeného elektronického podpisu a elektronických formulárov v komunikácii s
verejnou správou
tvorba inteligentných elektronických formulárov (Software602. Adobe, Microsoft, webové formuláre)