MAZUMA, s.r.o.
Copyright © 2015 by MAZUMA, s.r.o. ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@mazuma.sk
Rustaveliho 8
831 06 Bratislava
Slovensko
Sme kvalita nie kvantita
O nás
     Naša spoločnosť poskytuje služby v nasledujúcich oblastiach:

Ekonomická oblasť
Účtovníctvo a mzdy ( komplexné vedenie účtovníctva outsourcingovou formou, komplexné vedenie
mzdovej a personálnej agendy, spracovanie finančných výkazov, vypracovanie daňových priznaní)
Poradenstvo ( účtovné a ekonomické poradenstvo, pomoc subjektom pri ich daňovej registrácii,
zastupovanie klienta pred daňovými orgánmi)
Oblasť pre informačné technológie

Vývoj aplikácii na zákazku
Konzultačná a poradenská činnosť (vypracovanie business case, konzultácie pri návrhu IT infraštruktúry,
konzultácie pri realizácii nových projektov, služby pre eGovernment)
Špecializovaná konzultačná a poradenská činnosť pre zdravotnícke zariadenia a lekárov,
Predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
Organizovanie školení a seminárov