MAZUMA, s.r.o.
Copyright © 2015 by MAZUMA, s.r.o. ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@mazuma.sk
Rustaveliho 8
831 06 Bratislava
Slovensko
Sme kvalita nie kvantita
Dane, DPH, daňové priznania
Potrebujete vypracovať komplikované a kvalitné daňové priznanie? Firma MAZUMA, s.r.o. vám urobí daňové priznanie
podľa vašej potreby, navrhne vám daňovú optimalizáciu, vypracuje vám daňový kalendár.
Vypracovávame :
➣   daňové priznania DPH
➣   daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
➣   daňové priznania k dani z príjmu FO typ B
➣   daňové priznania k dani z príjmu PO
➣   daňové priznania k dani z motorových vozidiel
➣   hlásenia, prehľady, oznámenia
➣   prihlášky k registráciám na dane
➣   ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
➣   písomné stanoviská k daňovým problémom klienta


Zastupujeme klientov v daňovom konaní, pričom chránime záujmy našich klientov.
Vykonávame dohľad nad plnením daňových povinností našich klientov - na registračnú a oznamovaciu povinnosť,
podávanie daňových priznaní a pod.
Optimalizujeme daňové povinnosti klientov, poskytujeme konzultácie k daňovej problematike, informujeme o
aktuálnych zmenách daňovej legislatívy.